Literatura

Doporučená literatura k seminářům:

Jóga a jógová filozofie

Mahéšvaránanda, Paramhans Svamí: Jóga v denním životě, Mladá fronta 2006

Oravcová, Principy zdravého pohybu – Jóga a jógová terapie, Poznání, 2016

Gítánanda, svámí Giri: Jóga krok za krokem, Dobra a FONTÁNA 1999

Lysebeth, André van: Čtení o józe, Učím se jógu, Technika dechu, Argo

James, Michael (překlad Rudolf Škarnitzl): Štěstí a umění Být 2009

Polášek, Milan: Jóga, Svoboda 1985

Dětská jóga

Luhanová, Hanka: Publikace Lali jóga (Jógové karty I, II, Jógová abeceda, Lali cvičí jógu, Jak se zdraví sluníčko)

Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě pro děti a mládež

Bannenberg, Thomas: Jóga pro děti, Computer Press 2011

Mihulová, Marie- Svoboda Milan: Bála jóga, Santal 2008

Hájek, Pavel: Hravá jóga, Pedagogické centrum Plzeň 1996

Hájek, Pavel: Pohádková jóga, Pedagogické centrum Plzeň 1994

Hájek, Pavel: Jóga prstů nejen pro děti, Pedagogické centrum Plzeň 2005

Hájek, Pavel: Dechová cvičení pro děti podle jógy, 2013

Rojová, Věra: Jóga, hry a pohádky, Portál 2007

Thapar, Mini-Singh Níša: Jóga pro děti, Fontána 2006

Nikodemová, Monika: Jóga ve školce, Portál 2014

Ostatní

Volemanová, Marja: Přetrvávající primární reflexy, Red tulip, 2013

Kolář, Pavel: Rehabilitace v klinické praxi, Galén 2010

Weston, Trevor: Atlas lidského těla, KMa 2003

Dougansová, Inge: Reflexologie, Ikar 2007

Kinšt, David – Sedláček, Jan: Příručka první pomoci, 2010

Krejčířová, Dana – Langmeier, Josef : Vývojová psychologie, 2. aktualizované vydání, Grada, 2006

Říčan, Pavel: Psychologie osobnosti, Pyramida Orbis 1975

Vágnerová, Marie: Základy psychologie, UK Praha 2005

Svatoň, Vratislav: Pedagogika a psychologie v didaktické činnosti cvičitele, ČOS 2007

ÚZ č. 900 – Nový občanský zákoník s rejstříkem, Sagit 2012