top of page
Volemanova.jpeg

Marja Volemanová

Marja pochází z Nizozemí, do České republiky se stěhovala v roce 1999. Pracuje ve vlastním poradenském zařízení, kde se zabývá především Neuro-vývojovou terapií, speciální pedagogikou a fyzioterapií. Původně vystudovala fyzioterapii a poté obor Speciální pedagogika na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kde získala i doktorský titul. Pořádá semináře o problematice přetrvávajících primárních reflexů a vyučuje kurzy Neuro-vývojové stimulace. Vydala již druhé vydání knihy „Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování“ (bude k nahlédnutí a případně koupi na semináři) a je autorkou různých vědeckých článků o primárních reflexech.  Více informací o Neuro-vývojové terapii a stimulaci se můžete dozvědět na www.invts.cz.

S Marjou se můžete setkat v semináři Metodika cvičení dětské jógy.

Vzdělání a praxe

  • doktorandské studium - katedra Speciální pedagogiky PedF UK v Praze

  • 2016 – magisterské studium - katedra Speciální pedagogiky PedF UK v Praze

  • Vyšší zdravotnická škola, 5. Května, obor fyzioterapie

  • Kurz neuro-vývojové terapie na Institutu pro neuro fyziologickou psychologii v Holandsku

  • Kurz senzorické integrace ve Vídni

  • Kurz Mulligan konceptu

  • Kurzy v rámci celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů

  • Kurz Visual screener u asociace ortoptistů v Holandsku.

bottom of page