top of page

Často kladené dotazy

K7.png

Pokud máte dotazy a hledáte na ně odpovědi, věnujte pár vteřin této stránce. Sepsali jsme nejčastější dotazy a přidali k nim naši odpověď. Pokud však máte dotaz, který zde není zodpovězen, pošlete nám ho na info@cadj.cz. Nejen, že ho zodpovíme, ale pokud bude "častý", objeví se zde. :-)

 • Jaké semináře nabízíte a jak si mám vybrat pro mne vhodný seminář?
  V současné době nabízíme tyto semináře: Metodika cvičení dětské jógy - ucelený šestidenní seminář pro vážné zájemce o téma dětské jógy. Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový. - lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Marja Volemanová - 50 hodin výuky / 9.500 Kč Jógové hry pro děti - praktický seminář doporučujeme především lektorům jógy, ale také všem, co hledají inspiraci pro práci s dětmi. Předchozí zkušenosti s jógou jsou nezbytné, neboť seminář vás seznámí s pestrou škálou jógových her, ale neobsahuje teoretická témata, jako jsou správné provádění pozic či skladba lekce. - lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová - 16 hodin výuky / 3.400 Kč Inspiromat do lekcí dětské jógy - doporučujeme především absolventům semináře Metodika cvičení dětské jógy, kterým časem dochází inspirace do lekcí. Předchozí zkušenosti s jógou a vedením lekcí s dětmi jsou nezbytné, jedná se o praktický seminář, na kterém nebude teorie probírána. Zkušení lektoři vás nechají nahlédnout do své praxe, podělí se s vámi o témata lekcí, která se jim osvědčila a o tipy a triky pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. - lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz aktuálně vypsané termíny) - 8 hodin výuky / 1.900 Kč Jóga pro děti s vadným držením těla Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. - seznámíme s možností využití dětské jógy u nejčastějších poruch motoriky u dětí, což je vadné držení těla a poruchy koordinace a senzorického zpracovávání. Lektorkou je MUDr. Aneta Sládková Králová, rehabilitační lékařka a spoluzakladatelka Malé Jógy. Cílem semináře je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázat možnosti cvičení jógy, jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících tělesnou i psychickou odolnost dětí. - lektorky: MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková (viz aktuálně vypsané termíny) - 8 hodin výuky / 1.900 Kč Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - jednodenní seminář, jehož cílem je seznámit účastníky se specifiky dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je ADHD, ADD, porucha autistického spektra či tělesné postižení. - lektorky: Hanka Luhanová / Mgr. Andrea Marešová - 8 hodin výuky / 1.900 Kč Jóga v mateřské škole - jednodenní seminář pro pedagogy Mateřských škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí předškolního věku a nabídkou hravých rozcviček. Tento seminář je možné objednat, minimální počet účastníků 12 lidí, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz. - lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz aktuálně vypsané termíny) - 8 hodin výuky / 1.900 Kč Jóga ve škole - jednodenní seminář pro pedagogy základních škol s cílem prohloubení znalosti o zdravém pohybu u dětí mladšího a staršího školního věku a nabídkou hravých rozcviček v rámci hodin tělesné výchovy i mimo ni. Tento seminář je možné objednat, rádi za vámi přijedeme. Pro více informací napište na info@cadj.cz. - lektorky: Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Marešová a další zkušení lektoři ČADJ (viz aktuálně vypsané termíny) - 8 hodin výuky / 1.900 Kč Mindfunless - jednodenní seminář pro lektory s cílem prohloubení jejich jógové praxe pořádáme ve spolupráci s Českým mindfunless institutem. - lektorky: Marcela Roflíková - 8 hodin výuky / 1.900 Kč
 • Kdy budete otevírat další rekvalifikační kurz Instruktor jógy?
  V současné době kurz Instruktor jógy nenabízíme, rozhodli jsme se zaměřit více na semináře doplňující rekvfalifikační kurz Instruktor jógy, a to především Metodiku cvičení dětské jógy (50 hodinový ucelený seminář). Aktuální nabídku seminářů najdete zde.
 • Jsou vaše semináře akreditované MŠMT?
  Ano, většina našich seminářů je akreditovaných MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Číslo akreditace najdete vždy u konkrétního semináře.
 • Jak mohu získat živnostenské oprávnění?
  Vedení hodin jógy spadá do takzvaných vázaných živností, to znamená, že pro získání živnostenského oprávnění je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci, resp. rekvalifikaci na danou činnost. Tedy osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu akreditovaného ministerstvem školství (MŠMT), v případě České asociace dětské jógy to byl seminář Instruktor jógy. Tento kurz v současné době nenabízíme. Je možné, že se k němu vrátíme v dalších letech. Pro více informací ohledně živnostenského oprávnění kontaktujte váš místně příslušný živnostenský úřad.
 • Mohu po absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy získat živnostenské oprávnění?
  Absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy s časovou dotací 50 hodin vás neopravňuje k samostatnému vedení hodin dětské jógy, pokud nemáte k tomu potřebné vzdělání (viz otázka č. 4). Jestliže máte pedagogické, fyzioterapeutické či jiné odborné vzdělání, můžete po absolvování semináře používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi.
 • Jsem na úřadu práce. Mohu si zažádat o proplacení vašich seminářů v rámci zvolené rekvalifikace?
  Ne, naše semináře nejsou rekvalifikační. O proplacení můžete žádat pouze v rámci zvolené rekvalifikace. Více informací dostanete na vašem místně příslušném úřadu práce.
 • Chtěl/a bych se přihlásit na kurzy Instruktor jógy a semináře Metodika cvičení dětské jógy a Jógové hry pro děti. V jakém pořadí je lepší kurz a semináře absolvovat?
  Pokud je pro vás prioritou získání živnostenského oprávnění, pak vám jako první doporučíme kurz Instruktor jógy, po jehož úspěšném absolvování si můžete o živnostenské oprávnění zažádat. Tento kurz ale v současné době nenabízíme. Je možné, že se k němu vrátíme v dalších letech. Jestliže chcete používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi, pak vám jako první seminář doporučíme Metodiku cvičení dětské jógy. Kdybyste se chtěli nejprve seznámit s naším přístupem k cvičení jógy s dětmi a pak se teprve rozhodnout, zda absolvovat další semináře, můžete navštívit dvoudenní Jógové hry pro děti. Tento seminář je čistě praktický, slouží především našim absolventům Metodiky cvičení dětské jógy pro doplnění praktických her do jejich praxe s dětmi.
 • Kde hledat inspiraci pro cvičení jógy s dětmi?
  Kromě našich seminářů pořádáme každý rok v září Setkání lektorů dětské jógy, které slouží k získání další inspirace do lekcí a setkávání s ostatními lektory. Na naše Setkání zveme pouze lektory, kteří absolvovali některý z našich seminářů. Dále můžete sledovat stránky www.jogasdetmi.cz a www.facebook.com/jogasdetmi.cz, popř. se stát součástí facebookové skupiny Inspirace pro jógu s dětmi.
 • Dostanu po ukončení vašeho semináře osvědčení? Je mezinárodně uznávané?
  Ano, po úspěšném ukončení semináře či kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Osvědčení z akreditovaných kurzů jsou uznávány pouze na území ČR. Více informací o procesu uznání certifikátu na Slovensku zde.
 • Je možné uspořádat seminář v našem městě / jógovém studiu / škole / školce?
  Ano, jezdíme za vámi velmi rádi. Z důvodů velké vytíženosti lektorů je však potřeba plánovat semináře s větším časovým předstihem (cca půl roku). Je také počítat s náklady na pronájem prostor, cestu, popř. nocleh lektora. Minimální počet účastníku bývá 12, maximální 20 osob. Semináře akreditované MŠMT mají přesně daný program a letory. Pokud byste měli zájem o seminář ušitý na míru vašim potřebám, rádi jej pro vás vytvoříme. Pro více informací a kalkulaci si můžete napsat na info@cadj.cz.
 • Pořádáte víkendové akce nebo setkání cvičitelů, kde mohu sdílet své zkušenosti a poznatky?"
  Každý rok v září pořádáme pro účastníky našich seminářů celodenní Setkání cvičitelů, na kterém je pro ně připraven inspirativní program pro jejich praxi s dětmi formou několika workshopů. Dáváme zde také prostor ke sdílení svých zkušeností či dotazů. Občas pořádáme pro naše lektory i víkendové vzdělávací akce. Pro více informací sledujte naše stránky www.cadj.cz.
 • Je možné získat slevu na seminář či kurz?
  Všichni absolventi našich seminářů, kteří u nás mají aktivní profil cvičitele, mohou požádat o slevu 20 % na naše kurzy a setkání cvičitelů. Zároveň také získávají možnost nákupu zboží Lali jógy za velkoobchodní ceny.
 • Za jakých podmínek si mohu vytvořit profil cvičitele na stránkách ČADJ?
  Cvičitelem s profilem na www.cadj.cz se může stát každý absolvent rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy (dříve Cvičitel jógy II. třídy) nebo semináře Metodika cvičení dětské jógy absolvovaný pod hlavičkou ČADJ, pokud má pedagogické či tělovýchovné vzdělání a/nebo živnostenské oprávnění na cvičení jógy. Profily aktualizujeme 1× ročně. Abychom neztratili kontakt s našimi absolventy a udrželi kvalitu jejich vzdělání, podmínkou uveřejnění profilu na www.cadj.cz je každý následující rok navštívit alespoň jeden seminář ČADJ nebo se zúčastnit pravidelného Setkání cvičitelů (září/říjen). Cvičitel s profilem na stránkách ČADJ má možnost žádat o 20% slevu na semináře pořádané Českou asociací dětské jógy a možnost nákupu zboží Lali jógy za velkoobchodní ceny.
 • Mohu použít logo České asociace dětské jógy / Lali jógy k propagaci svých kurzů?
  Pokud jste absolventem našeho kurzu nebo semináře: Logo České asociace dětské jógy může být použito pouze v souvislosti s vaším vzděláním, nemůže propagovat vaše lekce, které Česká asociace dětské jógy nezastřešuje. Můžete zveřejnit na webu či letáčcích, že cvičíte s pomůckami nebo metodickými materiály Lali jógy, ale nelze grafikou Lali jógy propagovat vaše lekce. Pokud použijete některý z našich textů, uvádějte prosíme také zdroj s odkazy na stránky www.cadj.cz nebo www.jogasdetmi.cz. V jiných případech loga České asociace dětské jógy ani Lali jógy nelze bez souhlasu používat. Prosíme, respektujte tato pravidla a případné dotazy posílejte Hance Luhanové na hanka@luhan.cz.
 • Mohu použít texty, fotografie a ilustrace z vašich webových stránek či skript?"
  Veškeré tištěné materiály, skripta, ilustrace, fotografie a texty na webových stránkách jsou předmětem autorského práva, proto s nimi nelze volně nakládat a kopírovat je. Pokud chcete použít části textů z www.jogasdetmi.cz nebo www.cadj.cz, popř. ze tištěných materiálů ze seminářů, označte je jako citaci a uveďte prosím vždy: „Zdroj: www.jogasdetmi.cz“ nebo „Zdroj: www.cadj.cz“, popř. konkrétního autora textu. Ilustrace a fotografie Lali jógy nebo České asociace dětské jógy podléhají autorskému právu a nelze je volně používat. Prosíme, nepoužívejte je ve svých propagačních materiálech a nekopírujte je pro jiné než osobní účely.
 • Pokud se přihlásím na váš seminář, do kdy má být zaplacen? "
  Jakmile obdržíme vaši závaznou přihlášku, pošleme vám elektronicky fakturu se splatností 14 dní. Prosíme, při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol. Ve výjimečných případech umožňujeme rozdělit celkovou částku do několika splátek. V tomto případě musí být seminář / kurz zaplacen nejpozději čtrnáct dnů před jeho zahájením.

Nadcházející semináře

Podívejte se na nejbližší termíny našich seminářů. Kdy a kde se konají?

Více informací

Ohlasy na semináře

Jsme otevření zpětné vazbě, myšlenkám, nápadům a rádi se stále zlepšujeme.

Více informací

K1_edited.png

Fotogalerie

Galerie fotek z našich seminářů a setkání. Alespoň trochu můžete nasát jejich atmosféru!

Více informací

bottom of page