top of page

O cvičení s dětmi

Proč cvičit jógu s dětmi?​

Pravidelné cvičení jógy dětem přináší:

 • pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla

 • lepší vnímání/uvědomování si svého těla, následně také pocitů

 • lepší ovládání těla – koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby

 • lepší soustředění

 • umění relaxovat a následně lepší (mnohdy i delší) spánek

 • snadnější zvládání stresových situací

 • rozvoj fantazie a představivosti

 • zdravý návyk pro celoživotní duševní pohodu a zdraví

 • úctu k sobě i okolí

 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí

 • formování charakterových vlastností (cvičením v kolektivu se děti učí ohleduplnosti, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami a náčiním, učí se orientaci v prostoru)

 • rozšiřování slovní zásoby

 • trénink paměti, aj.

rodice.png
skoly.png
fyzio.png

Kde cvičit dětskou jógu

Na našich stránkách jednoduše zjistíte, jestli se nachází certifikovaný cvičitel dětské jógy i ve vašem městě. Stačí se podívat na tuto stránku.

Cvičitelem s profilem na www.cadj.cz se může stát každý absolvent semináře Metodika cvičení dětské jógy, pokud má zdravotnické či tělovýchovné vzdělání a/nebo živnostenské oprávnění na cvičení jógy. Profily aktualizujeme 1× ročně.

Abychom neztratili kontakt s našimi absolventy a udrželi kvalitu jejich vzdělání, podmínkou uveřejnění profilu na www.cadj.cz je každý následující rok navštívit alespoň jeden seminář ČADJ, nebo se zúčastnit pravidelného Setkání cvičitelů (září/říjen). 

Cvičitel s profilem na stránkách ČADJ má možnost žádat o 20% slevu na semináře pořádané Českou asociací dětské jógy a velkoobchodní cenu na publikace od Lali jógy (www.jogasdetmi.cz).

bottom of page