top of page

Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení. Cílem je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázek využití dětské jógy u různých specifických skupin dětí jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. 


Program semináře  :

  • Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Jógové rozcvičky pro děti se SVP

  • Význam dechových a relaxačních cvičení pro děti se SVP

  • Ukázková lekce a její rozbor 


Lektorky: Hanka Luhanová, Andrea Marešová


Seminář je dvoudenní (9 – 17).

První část semináře probíhá on-line prostřednictvím předtočených videí s možností individuální konzultace (4 vyučovací hodiny). Druhá část semináře bude probíhat minimálně 14 dní po on-line části formou přednášky, diskuze, práce s vlastním prožitkem a práce ve skupinách (8 vyučovacích hodin).


Aktuálně vypsané termíny semináře najdete na Nacházející semináře. Pokud byste seminář v naší aktuální nabídce nenašli, nebo jej chtěli zorganizovat ve vašem okolí, napište na info@cadj.cz.

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/2022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT (Č.j.: MSMT- 20918/2022-5-685).

Comments


bottom of page