Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami


Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení. Cílem je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázek využití dětské jógy u různých specifických skupin dětí jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. 


Program semináře  :

  • Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

  • Jógové rozcvičky pro děti se SVP

  • Význam dechových a relaxačních cvičení pro děti se SVP

  • Ukázková lekce a její rozbor 


Lektorky: Hanka Luhanová, Andrea Marešová


Seminář je jednodenní (9 – 17).


Aktuálně vypsané termíny semináře najdete na Nacházející semináře. Pokud byste seminář v naší aktuální nabídce nenašli, nebo jej chtěli zorganizovat ve vašem okolí, napište na info@cadj.cz.

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT (Č.j.: MSMT- 27619/2019-1-765).