top of page

pá 10. 5.

|

Sei Gym Kids

METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY č. 05/2024

Pokud jste vážný zájemcem o téma dětské jógy, tento seminář je určený právě vám. Jedná se o ucelený čtyřdenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou dvoudenních bloků doplněných on-line výukou. Celková hodinová dotace je 50 vyučovacích hodin.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY č. 05/2024
METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY č. 05/2024

Čas a místo konání

10. 5. 2024 9:00 – 16. 6. 2024 16:00

Sei Gym Kids, Lublaňská 20, Nové Město, 120 00 Praha-Praha 2, Česko

O semináři

Pokud jste vážný zájemcem o téma dětské jógy, tento seminář je určený právě vám. Jedná se o ucelený čtyřdenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou dvoudenních bloků  doplněných on-line výukou. V semináři kombinujeme jak formu prezenční výuky tak formu samostudia -  některé přednášky jsou předtočené.

Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový.

Cílem semináře Metodika cvičení dětské jógy je seznámit vás se specifiky cvičení jógy s dětmi předškolního a mladšího školního věku, vhodnými cviky, sestavami a ukázkou jógových her, významem dechových a relaxačních cvičení a dále s vývojovou kineziologií a neurovývojovou stimulací, jako doplňkovými informacemi ke zdravotnímu hledisku cvičení.

Doporučujeme mít předchozí zkušenosti s jógou, vlastní praxe je pro následné cvičení jógy s dětmi nenahraditelná.

Program semináře:

 • Vymezení věkových skupin z hlediska cvičení jógy
 • Úvod do metodiky cvičení dětské jógy
 • Průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku
 • Jógové sestavy
 • Jógové hry
 • Dechová cvičení a relaxace s dětmi
 • Praktické ukázky lekcí jógy
 • Vývojová kineziologie
 • Symptomy primárních reflexů a doporučení pro praxi pedagogů
 • Samostatná práce – vypracování ukázkové lekce

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/2022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy.

 • Kdy: pátek, sobota 10. - 11. 5. 2024  (I. část) a  sobota, neděle 15. - 16. 6. 2024 (II. část) ,  Týden před zahájením vám zašleme přístupové údaje k videím k samostudiu.
 • Kde: Sei Gym Kids, Lublaňská 20, Praha 2, 120 00
 • Cena: 10.000 Kč (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
 • Hlavní lektorka : Hanka Luhanová
 • Lektorky : RNDr. Karolina Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková, Mgr. Marja Volemanová
 • Časový harmonogram: 10. 5. a 15. 6. 2024 9:00 - 17:00 a 11. 5. - 16. 6. 2024 9:00 - 16:00

https://www.cadj.cz/metodika

Podmínkou úspěšného absolvování semináře je vypracování a včasné odevzdání závěrečné práce dle zadání (ukázková hodina dětské jógy).

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku.

Děkujeme za projevený zájem. Seminář je v tuto chvíli zcela naplněn. Nabízíme vám místo náhradníka, v případě vašeho zájmu pište na info@cadj.cz, nebo další termín semináře. Více informací zde.

Sdílet událost

bottom of page