top of page

Metodika cvičení dětské jógy


Pokud jste vážný zájemcem o téma dětské jógy, tento seminář je určený právě vám. Jedná se o ucelený čtyřdenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou dvoudenních bloků doplněných on-line výukou. V semináři kombinujeme jak formu prezenční výuky tak formu samostudia - některé přednášky jsou předtočené. Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový.

Cílem semináře Metodika cvičení dětské jógy je seznámit vás se specifiky cvičení jógy s dětmi předškolního a mladšího školního věku, vhodnými cviky, sestavami a ukázkou jógových her, významem dechových a relaxačních cvičení a dále s vývojovou kineziologií a neurovývojovou stimulací, jako doplňkovými informacemi ke zdravotnímu hledisku cvičení.

Doporučujeme mít předchozí zkušenosti s jógou, vlastní praxe je pro následné cvičení jógy s dětmi nenahraditelná.

Program semináře:

  • Vymezení věkových skupin z hlediska cvičení jógy

  • Úvod do metodiky cvičení dětské jógy

  • Průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku

  • Jógové sestavy

  • Jógové hry

  • Dechová cvičení a relaxace s dětmi

  • Praktické ukázky lekcí jógy

  • Vývojová kineziologie

  • Symptomy primárních reflexů a doporučení pro praxi pedagogů

  • Samostatná práce – vypracování ukázkové lekce a její praktická ukázka

Lektorky : Hanka Luhanová, RNDr. Karolina Hurdálková Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková, Mgr. Marja Volemanová

Seminář se koná ve dvou dvoudenních blocích . Z důvodu většího počtu lektorů a tím náročnosti jeho organizace se koná pouze v Praze.

Aktuálně vypsané termíny semináře najdete na Nacházející semináře. Pokud byste seminář v naší aktuální nabídce nenašli a měli o něj zájem, napište na info@cadj.cz.

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/2022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT (Č.j.: MSMT- 20918/2022-5-685).

Comments


bottom of page