top of page

Jóga v mateřské škole


Záměrem tohoto jednodenního akreditovaného semináře je seznámit pedagogy MŠ s možností vkládání jógových rozcviček do dopoledního programu (ranní hry). Cílem je nabídnout pedagogům pestrou škálu jógových her a motivačních básniček či písniček vhodných pro děti předškolního věku. Cílem je i ukázat možnosti dětské jógy, jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost. 

Tento seminář doporučujeme především učitelům MŠ, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům.

Program semináře  :

  • úvod do metodiky cvičení dětské jógy

  • hravá průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního věku

  • ukázková lekce jógy a její rozbor

  • jógové hry

Lektorky: Hanka Luhanová / Karolina Hurdálková Marešová

Seminář je jednodenní (9 – 16).

Aktuálně vypsané termíny semináře najdete na Nacházející semináře. Pokud byste seminář v naší aktuální nabídce nenašli, nebo jej chtěli zorganizovat ve vašem okolí, napište na info@cadj.cz.


Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/2022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT (Č.j.: MSMT- 20918/2022-5-685).

Comments


bottom of page