top of page
Karolína-Ptáková-foto.jpg

Karolína Ptáková

Láska k pohybu a potřeba pomáhat lidem ji dovedly k fyzioterapii. Bakalářské studium absolvovala na Masarykově univerzitě v Brně a poté pokračovala na Palackého Univerzitě v Olomouci, kde v rámci magisterského studia sbírala zkušenosti na programu ERASMUS ve finském městě Pori. Od počátku studií ji to táhlo k dětem a svoji první stáž absolvovala v Dětské nemocnici v Brně. Po ukončení studií v roce 2011 nastoupila do Fakultní nemocnice v Motole, kde pracuje na dětské rehabilitaci. Věnuje se jak ambulantním pacientům od miminek až po puberťáky, tak lůžkovým pacientům. V rámci lůžkového provozu dochází na hematoonkologické oddělení a spolupracuje na projektu Malé jóga. Od roku 2015 působí jako lektor DNS metody. Józe se věnuje i ve svém volném čase.

S Karolínou se můžete setkat v semináři Metodika cvičení dětské jógy.

Vzdělání a praxe

 • 2008 – 2011 Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta zdravotnických věd, obor Fyzioterapie, navazující mgr. studium

 • 2005 – 2008 Masarykova univerzita, Lékařská fakulta obor Fyzioterapie, bakalářské studium

 • 2016 – Jóga v rehabilitaci II (Clive Farelly, DC)

 • 2016 – Kinesiotejping u dětských pacientů (Lucie Krestová, Dis.)

 • 2016 – Kurz DNS (Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D) část D

 • 2015 – 16 – NDT Basic Bobath (ČADBT, Mgr. Robert Giezek)

 • 2015 – Jóga v reahbilitaci I (Vlive Farelly, DC)

 • 2014 – Metodika cviční dětské jógy (Česká asociace dětské jógy)

 • 2012 – Kurz DNS DNS (Prof. PeadDr. Pavel Kolář, Ph.D) část A, B, C

 • Fyzioterapeut ve FN Motol pro dětskou část (hematoloonkolog. odd. ambulantní pacienti, skupinové cvičení dětské jogy)

 • od r. 2015 – asistent metodiky DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace)

bottom of page