top of page

so 20. 4.

|

Sei Gym Kids

JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI č. 03/2024

Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI č. 03/2024
JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI č. 03/2024

Čas a místo konání

20. 4. 2024 9:00 – 16:00

Sei Gym Kids, Lublaňská 20, Nové Město, 120 00 Praha-Praha 2, Česko

O semináři

Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení. Cílem je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázek využití dětské jógy u různých specifických skupin dětí jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. 

Program semináře:

  • Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Jógové rozcvičky pro děti se SVP 
  • Význam dechových a relaxačních cvičení pro děti se SVP
  • Ukázková lekce a její rozbor 

První část semináře bude probíhat on-line prostřednictvím předtočených videí s možností individuální konzultace (4 vyučovací hodiny). 

Poté budou mít účastníci za úkol formou samostatné práce vytvořit modifikace vybraných cviků pro děti s různými SVP. 

Druhá část semináře bude probíhat minimálně 14 dní po on-line části formou přednášky, diskuze, práce s vlastním prožitkem a práce ve skupinách (8 vyučovacích hodin).

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/22022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

https://www.cadj.cz/specialni-vzdelavaci-potreby-online

  • Kdy: sobota 20. 4. 2024, 9:00 – 16:00 hodin (8 vyučovacích hodin)
  • Kde: Sei Gym Kids, Lublaňská 20, Praha 2, 120 00
  • Cena: 3200 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Hanka Luhanová, Andrea Marešová

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku.

Sdílet událost

bottom of page