top of page

po 04. 11.

|

Sei Gym Kids

JÓGA A MINDFULNESS PRO TEENAGERY č. 10/2024

Tento sebezkušenostní seminář by vám měl nabídnout nástroje, jak provést teenagery obdobím puberty bezpečně a laskavě s pomocí jógy a mindfulness. Získáte zde inspiraci a nápady pro komunikaci s teenagery nejen v lekcích jógy.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
JÓGA A MINDFULNESS PRO TEENAGERY č. 10/2024
JÓGA A MINDFULNESS PRO TEENAGERY č. 10/2024

Čas a místo konání

04. 11. 2024 17:00 SEČ – 11. 1. 2025 16:00 SEČ

Sei Gym Kids, Lublaňská 125/20, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Česko

O semináři

Tímto seminářem vás provedou zkušené lektorky Marcela Klauzová Roflíková, zakladatelka Českého mindfulness institutu a Hanka Luhanová, zakladatelka České asociace dětské jógy. V tomto sebezkušenostním semináři se budeme věnovat tématům, která jsou typická pro období dospívání ať už po fyzické, tak psychické stránce. Nedílnou součástí dohoto semináře je praktikování a zaznamenávání mindfulness praxe po celu dobu trvání semináře (a ideálně i poté). Podkladem pro tématický obsah tohoto semináře byl náš průzkum mezi respondenty od 11 do 19 let, o kterém se můžete více informací dozvědět zde. 

Tento seminář je vhodný pro lektory, kteří již mají zkušenosti s vedením lekcí jógy (pro děti či dospělé).  V tomto semináři totiž nebudeme probírat základy jógy ani metodiku vedení lekcí obecně. Zaměříme se pouze na přístup a specifika praxe s teenagery ve věku 11 - 19 let. 

Výuka je rozdělena do on-line a prezenční části. První dvě on-line setkání přes aplikaci ZOOM jsou povinná pro všechny účastníky, bez nich nebude možné pokračovat v prezenční části semináře. Výjimkou může být pouze předchozí absolvování 8 týdenního mindfulness výcviku. 

V semináři se zaměříme na:

- definování mindfulness a přínosy mindfulness technik pro teenagery

- soustředění a sebekontrolu

- práci s tělem i emocemi, téma akceptace a sebepřijetí

- laskavé zacházení se sebou i druhými

- roli lektora / rodiče

- relaxační a dechové techniky vhodné pro teenagery

- praktické ukázky lekcí

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 20918/2022-6) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy.

Kdy:  on-line část s Marcelou  Klauzovou Roflíkovou pondělí 4. a 18. 11. 2024 17 - 18:30, 

            prezenční část pátek a sobota 29. - 30. 11. 2024 a  sobota 11. 1. 2025, vždy 9:00 - 16:00

Kde: Sei Gym Kids, Lublaňská 20, Praha 2, 120 00

Cena: 7900 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)

Lektorka: Hanka Luhanová, Marcela Klauzová Roflíková

https://www.cadj.cz/teen-mindfulness

Podmínkou úspěšného absolvování všech částí semináře a vypracování a včasné odevzdání práce ve skupině (ukázková lekce) zadané během první prezenční části semináře.

Před absolvováním tohoto semináře doporučujeme projít 8 týdnů mindfulness podle knihy Mindfulness pro každého autorek Marcely Klauzové Roflíkové a Martiny Vančurové a Eline Snelová, Zachovejte klid vaše žabka dospívá, BizBooks, 2019.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku.

Sdílet událost

bottom of page