ONLINE JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMICo řekli účastníci online semináře Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami po jeho absolvování?

"Seminář bych určitě doporučila, a to nejen lektorům dětské jógy, ale všem pedagogům, asistentům a vychovatelům dětí se SVP"

Kateřina Š., Praha, asistent pedagoga


"Ráda doporučím seminář jógy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami dalším zájemcům, protože byl velmi inspirativní a pro mě jako budoucí asistentku pedagoga a zároveň lektorku jógy velmi podnětný. Moc děkuji!"
"Seminář Jóga pro děti se SVP byl doporučila všem zájemcům. Byl dobře zorganizovaný, videa zajímavě zpracovaná. "

Lucie K., Kvítkov, speciální pedagog

" Obě dvě lektorky byly velmi vstřícné k našim otázkám a předaly nám spoustu svých zkušeností. Moc děkuji."

Veronika H., Belgie