top of page

pá 12. 3.

|

Jóga v denním životě

METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY 03/2021

Pokud jste vážný zájemcem o téma dětské jógy, tento seminář je určený právě vám. Jedná se o ucelený šestidenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou třídenních bloků s hodinovou dotací 50 vyučovacích hodin. Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese.

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události
METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY 03/2021
METODIKA CVIČENÍ DĚTSKÉ JÓGY 03/2021

Čas a místo konání

12. 3. 2021 9:00 – 11. 4. 2021 17:00

Jóga v denním životě, Velehradská 21, 130 00 Praha 3-Vinohrady, Česko

O semináři

Pokud jste vážný zájemcem o téma dětské jógy, tento seminář je určený právě vám. Jedná se o ucelený šestidenní seminář akreditovaný MŠMT rozdělený do dvou třídenních bloků s hodinovou dotací 50 vyučovacích hodin. Jeho absolvování vás opravňuje používat prvky jógy s dětmi v rámci vaší profese. Pokud jste již instruktorem jógy, tento seminář slouží jako doplňkový.

Cílem semináře Metodika cvičení dětské jógy je seznámit vás se specifiky cvičení jógy s dětmi předškolního a mladšího školního věku, vhodnými cviky, sestavami a ukázkou jógových her, významem dechových a relaxačních cvičení a dále s vývojovou kineziologií a neurovývojovou stimulací, jako doplňkovými informacemi ke zdravotnímu hledisku cvičení.

Doporučujeme mít předchozí zkušenosti s jógou, vlastní praxe je pro následné cvičení jógy s dětmi nenahraditelná.

Program semináře:

 • Vymezení věkových skupin z hlediska cvičení jógy
 • Úvod do metodiky cvičení dětské jógy
 • Průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního a mladšího školního věku
 • Jógové sestavy
 • Jógové hry
 • Dechová cvičení a relaxace s dětmi
 • Praktické ukázky lekcí jógy
 • Vývojová kineziologie
 • Symptomy primárních reflexů a doporučení pro praxi pedagogů
 • Samostatná práce – vypracování ukázkové lekce

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy.

 • Kdy: pátek, sobota, neděle 12. - 14. 3. (I. část) a  9. - 11. 4. 2021 (II. část) , 9:00 – 17:00 hodin
 • Kde:  Jóga v denním životě, Velehradská 21, Praha 3, 130 00
 • Cena: 9500 Kč (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
 • Hlavní lektorka : Hanka Luhanová
 • Lektorky : RNDr. Karolina Marešová, MUDr. Aneta Sládková Králová / Mgr. Karolína Ptáková / Mgr. Marcela Dvořáková, Mgr. Marja Volemanová

Podmínkou úspěšného absolvování semináře je vypracování a včasné odevzdání závěrečné práce dle zadání (ukázková hodina dětské jógy).

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. Seminář je v této chvíli zcela naplněn. Nabízíme vám místo náhradníka, v případě vašeho zájmu pište prosím na info@cadj.cz, nebo další termín semináře. Více informací zde.

Sdílet událost

bottom of page