ne 23. 10.

|

Praha 2

JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI č. 15/2022

Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení

JÓGA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI č. 15/2022

Čas a místo konání

23. 10. 9:00 – 17:00

Praha 2, 10, Chopinova 1529, 120 00 Praha 2-Vinohrady, Česko

O semináři

Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení. Cílem je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázek využití dětské jógy u různých specifických skupin dětí jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. 

Program semináře:

  • Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Jógové rozcvičky pro děti se SVP 
  • Význam dechových a relaxačních cvičení pro děti se SVP
  • Ukázková lekce a její rozbor 

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

  • Kdy: neděle 23. 10. 2022, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde:  Jemný svět, Chopinova 10, Praha 2, 120 00
  • Cena: 2200 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Hanka Luhanová, Andrea Marešová

 V případě vašeho zájmu vyplňte prosím přihlášku.

Sdílet událost