Vědomá komunikace 18/2017

Tento akreditovaný seminář MŠMT s 8 hodinovou dotací je zaměřen na získání základů vědomé komunikace a jejího vlivu na kvalitu výuky a vztahů mezi dětmi i dospělými ve školním a rodinném prostředí. Účastníci semináře budou seznámeni s metodikou vedení rozhovorů (běžných i krizových), formulování pravidel a pokynů a získají povědomí o možném vlivu okolních podnětů na průběh a výsledek jednání. Je určený učitelům 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, výchovným poradcům, speciálním pedagogům, cvičitelům, rodičům a všem, kteří se o vědomou komunikaci zajímají. 

Program: Úvod do metodiky vědomé komunikace, zásady respektující komunikace (pedagog – dítě, pedagog – rodič, pedagog – pedagog, pedagog – vedení), pravidla pro tvorbu třídních a školních pravidel, vedení komunitního kruhu – principy, pravidla facilitace, význam otevřenosti a faktické přesnosti v komunikaci na jakékoliv téma, seznámení se s faktory, které kvalitu komunikace ovlivňují, principy vedení rozhovoru s dětmi ve vypjatých situacích, principy vedení běžných rozhovorů s rodiči dětí, specifika a zásady vedení rozhovoru s rodiči dětí ve vypjatých situacích, praktické ukázky modelových situací, ukázky, jak upravit a tvořit pravidla tak, aby byla srozumitelná a funkční, vedení rozhovorů s dětmi při konfliktu, uspořádání prostoru (třída, pracovna, místnost pro setkání s rodiči) a zkouška vlivů na kvalitu rozhovoru 

Součástí kurzu jsou konkrétní školní situace a příběhy, se kterými se účastníci setkávají a nevědí si s nimi rady. V rámci sdílení příkladů si vyzkoušejí aplikaci získaných principů vědomé komunikace z nových úhlů pohledu. Kurz je postaven na konkrétních školních situacích. 

Jde o interaktivní práci, sebezkušenost a osobnostní rozvoj šitý na míru aktuálních potřeb jednotlivých účastníků. 

  • Kdy: 7. října 2017(plánovaný časový harmonogram: sobota 09:00 – 16:00)
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 1200 Kč (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Ivana Málková www.ivanamalkova.cz

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem o seminář. V této chvíli je zcela naplněn. Nabízíme místo náhradníka. V případě vašeho zájmu pište na info@cadj.cz

Předem děkujeme za pochopení.