Rekvalifikační kurz Instruktor jógy 01/2017

Rekvalifikační kurz Instruktor jógy (200 hodin) 01/2017

Tento ojedinělý kurz je zaměřený na vedení lekcí jak pro dospělé, tak i děti. Je akreditovaný MŠMT a rozšířený na 200 vyučovacích hodin, aby jeho účastníci mohli po jeho úspěšném absolvování získat živnostenské oprávnění na vedení hodin jógy.

Tento kurz je vedený řadou odborníků. Výuka je rozdělena do celodenní bloků (většinou 8:45 – 18:00):

• 3× čtyřdenní blok (čtvrtek až neděle) 

• Víkendový studijní výjezd mimo Prahu (pátek až neděle) 

• Zkoušky (čtvrtek až sobota).

Kurz je určený všem vážným zájemcům o cvičení jógy

Podmínkou k přijetí do kurzu je dosažení věku 18 let, ukončené středoškolské vzdělání, trestní bezúhonnost, fyzická i psychická způsobilost. 

Doporučujeme mít vlastní alespoň dvouletou jógovou praxi a před zahájením kurzu se seznámit s doporučenou literaturou:

  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě
  • Paramhans svámí Mahéšvaránanda: Jóga v denním životě pro děti a mládež
  • další doporučené knihy najdete zde

Termíny výuky:

  • Kdy: 20. – 23. 4., 11. – 14. 5., 8. – 11. 6., 1. – 3. 9.(víkend mimo Prahu), 19. – 21. 10. 2017.
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 24.000 Kč (uvedenou částku prosíme uhraďte až po obdržení faktury)

Program kurzu: teorie a praxe ásan, jógová filozofie, teorie a praxe dechových technik, metodika vedení hodin jógy, anatomie, fyziologie, kineziologie, psychologie, moderní pedagogické metody, první pomoc, právní a podnikatelské minimum, specifika cvičení s dětmi atd.

Lektoři: Mgr. Olga Tajovská, PaedDr. Soňa Kyralová, Bc. Hanka Luhanová, PhDr. Tereza Nováková, PhD., Mgr. Jan Sedláček, Mgr. Šárka Brožíková, Mgr. Jana Bartošová, Mgr. Petr Vít, Sylva Nikoličová.

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. V této chvíli je kurz zcela naplněn. Nabízíme pouze místo náhradníka. Předem děkujeme za pochopení.
 


Tento kurz možné absolvovat v rámci zvolené rekvalifikace. Více informací dostanete na vašem místně příslušném Úřadu práce.