Metodika cvičení dětské jógy se školáky 06/2018

Akreditovaný seminář Metodika cvičení dětské jógy se školáky 06/2018

Tento seminář se koná během dvou dvoudenních bloků s hodinovou dotací 36 vyučovacích hodin. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi mladšího školního věku a teenagerů – např. pedagogům ZŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům atd. Doporučujeme mít předchozí zkušenosti s jógou, vlastní praxe je pro následné cvičení jógy s dětmi nenahraditelná. Česká asociace dětské jógy je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

Program: specifika cvičení jógy s dětmi mladšího školního věku (6/7 až 11/12 let) a staršího školního věku (12 – 15 let), uplatnění prvků jógy v pohybových aktivitách dětí mladšího a staršího školního věku, význam motivace, ukázková hodina a její rozbor, jógové hry, rozbor vybraných jógových pozic a sestav vhodných pro mladšího a staršího školního věku, dechová cvičení a relaxace, úvod do neuro-vývojové terapie

  • Kdy: 6. – 7. dubna a 4. – 5. května 2018 (předpokládaný časový harmonogram: pátek 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 16:00)
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena:  7.500,– Kč (prosíme plaťte až po obdržení faktury)
  • Lektorky: Hanka Luhanová, Marja Volemanová (www.i-nvt.cz)
  • Podmínkou úspěšného absolvování semináře je vypracování a včasné odevzdání závěrečné práce dle zadání (ukázková hodina dětské jógy).

V případě zájmu prosím vyplňte  přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. Seminář je v této chvíli zcela naplněn. Děkujeme za pochopení.