Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky 10/2017

Akreditovaný seminář Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky 10/2017

Tento seminář se koná během dvou dvoudenních bloků s hodinovou dotací 36 vyučovacích hodin. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s předškolními dětmi a cvičením rodičů a dětí – např. pedagogům z MŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům atd. Doporučujeme mít předchozí zkušenosti s jógou, vlastní praxe je pro následné cvičení jógy s dětmi nenahraditelná.

Česká asociace dětské jógy je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

Program: specifika cvičení jógy s dětmi předškolního věku (3 – 6 let) a cvičení rodičů a dětí, vývojová kineziologie, uplatnění prvků jógy v pohybových aktivitách dětí, význam motivace, ukázková hodina a její rozbor, jógové hry, rozbor vybraných jógových pozic a sestav vhodných pro předškolní děti, dechová cvičení a relaxace.

  • Kdy: 18. – 19. srpna a 25. – 26.  srpen 2017 (předpokládaný časový harmonogram: pátek 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 16:00)
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 6.000,– Kč (prosíme plaťte až po obdržení faktury)
  • Lektorky: Hanka Luhanová, MUDr. Aneta Králová/ Mgr. Karolína Ptáková (vývojová kineziologie)
  • Podmínkou úspěšného absolvování semináře je vypracování a včasné odevzdání závěrečné práce dle zadání (ukázková hodina dětské jógy).

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. Seminář je v této chvíli zcela naplněn. Nabízíme pouze místo náhradníka. Předem děkujeme za pochopení.