Metodika cvičení dětské jógy 21/16

Akreditovaný seminář Metodika cvičení dětské jógy 21/16

Tento seminář se koná během dvou dvoudenních bloků s hodinovou dotací 36 hodin. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi – např. pedagogům z MŠ, ZŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům atd. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi i nutností.

Tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

Program: úvod do metodiky cvičení dětské jógy, specifika cvičení jógy s dětmi různých věkových kategorií, ukázková hodina a její rozbor, uplatnění prvků jógy v pohybových aktivitách dětí, význam motivace, jógové hry, rozbor vybraných jógových pozic vhodných pro děti, rozbor sestavy pozdravu slunci, dechová cvičení a relaxace, přednáška o vývojové kineziologii, používání pomůcek při cvičení atd.

  • Kdy: 4. – 5. listopadu a 2. – 3. prosince 2016 (předpokládaný časový harmonogram: pátek 9:00 – 18:00, sobota 9:00 – 16:00)
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 6.000,– Kč (prosíme plaťte až po obdržení faktury)
  • Lektorky: Hanka Luhanová, Olga Tajovská
  • Podmínkou úspěšného absolvování semináře je vypracování a včasné odevzdání závěrečné práce dle zadání (ukázková hodina dětské jógy).

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku a zašlete na info@cadj.cz.

Děkujeme všem za projevený zájem o tento seminář. V této chvíli je zcela naplněn. Nabízíme pouze místo náhradníka.