Mandaly v pedagogicko - výchovné praxi

Záměrem tohoto semináře je především seznámit účastníky s možností využití mandal v jejich pedagogicko – výchovné praxi.Seminář je zaměřený na teorii i praxi a především na praktické použití mandal v rámci školské, mimoškolské i domácí praxe

 

  • Kdy: 8. února 2014
  • Kde: Praha_ místo konání bude upřesněno
  • Cena: 900,– Kč
  • Lektorka: PaedDr. Tatiana Procházková
  • Časový harmonogram: 10:00 – 17:00 hodin
  • Program: historický význam mandal, obecná doporučení pro práci s mandalou, využití tvorby a působení mandal v pedagogické praxi, vhodná doba vytvoření optimálního prostředí pro práci, výběr vhodných mandal pro práci s dětmi, výběr obtížnosti mandal, barvy a jejich význam v práci s mandalami, využití mandal jako prostředku rozvoje grafomotorických dovedností dětí a žáků, práce s různými typy mandalových předloh, tvorba vlastní mandaly, analýza a hodnocení mandal

V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku a zašlete na info@cadj.cz.