Jógové hry v mladším školním věku_Brno_20/2018

Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 10 vyučovacích hodin vám dá praktický návod a inspiraci, jak lze cvičit jógu s dětmi mladšího školního věku (6 – 11 let). Seminář neobsahuje mnoho teorie (ta je součástí semináře Metodika cvičení dětské jógy a kurzu Instruktor jógy), zato spoustu praxe. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi – např. pedagogům ze ZŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi i nutností.

Tento seminář je akreditovaný MŠMT. Je vhodným doplňkem a další inspirací k seminářům Metodika cvičení dětské jógy a Instruktor jógy. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

Program: Hravá průpravná cvičení vhodná pro děti mladšího školního věku (6 – 11 let), jógové sestavy, využití jógových her, dechových a relaxačních cvičení a cvičení ve dvojicích a skupinách.

  • Kdy: neděle 4. listopadu 2018 (plánovaný časový harmonogram: 9:00 – 17:00)
  • Kde:  Happyoga, Mendlovo nám. 2, 603 00, Brno, (Dům SALVE)
  • Cena: 1800 Kč vč. DPH (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka:  Tereza Sitárová zakladatelka projektu dětské jógy spojené s angličtinou Little Bubbles

V případě zájmu prosím vyplňte  přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. Seminář je v této chvíli zcela naplněn. Nabízíme místo náhradníka. V případě vašeho zájmu pište na  info@cadj.cz.

Nebo další termín semináře v Praze. Více informace naleznete  zde .