Jógové hry v mladším školním věku_03/2019

p>Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 10 vyučovacích hodin vám dá praktický návod a inspiraci, jak lze cvičit jógu s dětmi mladšího školního věku (6 – 11 let). Seminář neobsahuje mnoho teorie (ta je součástí semináře Metodika cvičení dětské jógy a kurzu Instruktor jógy), zato spoustu praxe. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi – např. pedagogům ze ZŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi i nutností.

Tento seminář je akreditovaný MŠMT. Je vhodným doplňkem a další inspirací k seminářům Metodika cvičení dětské jógy a Instruktor jógy. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

Program: Hravá průpravná cvičení vhodná pro děti mladšího školního věku (6 – 11 let), jógové sestavy, využití jógových her, dechových a relaxačních cvičení a cvičení ve dvojicích a skupinách.

  • Kdy: neděle 20. ledna 2019 (plánovaný časový harmonogram: 9:00 – 17:00)
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 1800 Kč vč. DPH (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka:  Tereza Sitárová zakladatelka projektu dětské jógy spojené s angličtinou Little Bubbles

V případě zájmu prosím vyplňte  přihlášku.