Jógové hry pro předškoláky 17/2019_Brno

Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 10 vyučovacích hodin vám dá praktický návod a inspiraci, jak lze cvičit jógu s dětmi předškolního věku (3 – 6 let). Seminář neobsahuje mnoho teorie (ta je součástí semináře Metodika cvičení dětské jógy a kurzu Instruktor jógy), zato spoustu praxe. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi – např. pedagogům z MŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům i všem ostatním. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi i nutností.

Tento seminář je akreditovaný MŠMT. Je vhodným doplňkem a další inspirací k seminářům Metodika cvičení dětské jógy a Instruktor jógy. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

Program: Hravá průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního věku (3 – 6 let), jógové sestavy, využití jógových her, dechových a relaxačních cvičení a cvičení ve dvojicích a skupinách.

  • Kdy:  sobota 16. listopadu 2019, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde:  Happyoga, Mendlovo nám. 2, 603 00, Brno, (Dům SALVE)  
  • Cena: 1800 Kč vč. DPH(uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka:   Karolina Marešová

V případě zájmu prosím vyplňte  přihlášku. 

 Děkujeme všem za projevený zájem o seminář. V této chvíli je seminář zcela naplněný. Nabízíme místo náhradníka. V případě vašeho zájmu pište prosím na info@cadj.cz.  Nebo další termín nově akreditovaného semináře Jógové hry pro děti. Děkujeme za pochopení.