Jógové hry pro předškoláky 13/2019

Tento jednodenní seminář vám dá praktický návod a inspiraci, jak lze cvičit jógu s dětmi předškolního věku (3 – 6 let) v rámci rozcviček v MŠ, ale i doma nebo v rámci jiných pohybových aktivit. Seminář neobsahuje mnoho teorie (ta je součástí semináře Metodika cvičení dětské jógy), zato spoustu praxe. Je určený všem zájemcům o cvičení jógy s dětmi - především pedagogům z MŠ, vychovatelům, terapeutům, cvičitelům, trenérům dětí, rodičům, ale i všem ostatním, kteří se zajímají o zdravý životní styl. Není potřeba mít předchozí zkušenosti s jógou, ale vlastní praxe je výhodou a pro následné cvičení jógy s dětmi nutností.

Tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

Program : Hravá průpravná cvičení vhodná pro děti předškolního věku (3 – 6 let), jógové cviky vhodné pro předškoláky a jak z nich vytvořit sestavy pomocí příběhu, jógové hry, dechových a relaxačních cvičení a cvičení ve dvojicích a skupinách. 

  • Kdy: pátek 17. května 2019, (časový harmonogram 10:00 - 18:00)
  • Kde:  Krásná Lípa
  • Cena: 1800 Kč (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka:   Hanka Luhanová

V případě zájmu prosím vyplňte   přihlášku.