jógové hry pro děti 03/2020

Tento praktický seminář doporučujeme především lektorům jógy, ale také všem, co hledají inspiraci pro práci s dětmi. Předchozí zkušenosti s jógou jsou nezbytné, neboť seminář vás seznámí s pestrou škálou jógových her, ale neobsahuje teoretická témata, jako jsou správné provádění pozic či skladba lekce. Ty jsou součástí uceleného šestidenního semináře Metodika cvičení dětské jógy.

Program semináře:

  • Hravá průpravná cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku
  • Jógové hry pro skupiny dětí
  • Jógové hry zaměřené na dech a relaxaci 

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy.

  • Kdy:  sobota, neděle 1. - 2. 2. 2020, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde:  Jóga v denním životě, Velehradská 21, Praha 3, 130 00
  • Cena: 3400 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Hanka Luhanová, Karolina Marešová

V případě zájmu prosím vyplňte   přihlášku.