Jóga v ZŠ 13/2020

Záměrem tohoto semináře je seznámit pedagogy 1. stupně ZŠ s možností zařazení jógy do aktivit s dětmi. Cílem je nabídnout pedagogům pestrou škálu průpravných cvičení – jógových rozcviček a her vhodných pro děti mladšího školního věku. Cílem je i ukázat možnosti dětské jógy, jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost. 

Tento seminář doporučujeme především pedagogům volného času, učitelům 1. stupně ZŠ, učitelům speciálních škol, vychovatelům školských zařízení, trenérům sportovních škol, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům.

Program semináře  :

  • úvod do metodiky cvičení dětské jógy
  • průpravná cvičení vhodná pro děti mladšího školního věku
  • jógové hry

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

  • Kdy: pátek 28. 8. 2020, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde:  Jóga v denním životě, Velehradská 21, Praha 3, 130 00
  • Cena: 1900 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Hanka Luhanová

V případě zájmu prosím vyplňte   přihlášku.