Jóga pro rodiče a děti

Tento jednodenní seminář s hodinovou dotací 8 vyučovacích hodin vám dá teoretický základ i praktický návod, jak lze cvičit jógu na společných lekcích dětí a jejich rodičů. Seminář obsahuje v menší míře i část teoretickou, větší část semináře je věnována praxi a poskytne spoustu inspirace do společných lekcí jógy pro děti a rodiče, jak pro děti předškolního, tak pro děti mladšího školního věku. Seminář je určený všem zájemcům, kteří již mají zkušenost se cvičením jógy a mají zájem o cvičení jógy pro rodiče s dětmi, ať jsou to rodiče, lektoři jógy, trenéři dětí, pedagogové, vychovatelé, terapeuti a další. Vlastní praxe jógy je v tomto semináři výhodou a pro následné cvičení jógy pro rodiče s dětmi i nutností.

Společné cvičení dětí a rodičů nabízí jiné možnosti práce s naším vlastním tělem, které na běžných lekcích dětské jógy, vedené zpravidla jedním dospělým lektorem, nemáme. Základem cvičení je stejně jako při cvičení jógy s dětmi uvědomění si vlastního těla – a u cvičení dětí s rodiči to platí dvojnásob – je třeba vnímat nejen své tělo, ale také tělo svého partnera pro cvičení. Společného cvičení dítěte s rodičem podporuje nejen fyzickou, ale i emoční a sociální aktivitu dětí a rodičů. A především nenásilnou a hravou formou prohlubuje vztah rodiče a dítěte a pomáhá budovat vzájemnou důvěru.

Lekce se skládá z jednoduchých přípravných pohybových her, které postupně připravují děti i rodiče na složitější pozice inspirované akrojógou. Cvičení rodičů a dětí metodicky vychází z metodiky Lali jógy inspirovanou Cirkomotorikou belgické autorky Riky Teaymans (autorky knihy Matějova akrobacie). 

Tento seminář není akreditovaný MŠMT. Je vhodným doplňkem a další inspirací k seminářům Metodika cvičení dětské jógy a Instruktor jógy. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více v našem článku.

  • Kdy: sobota 3. listopadu 2018, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde: Jemný svět, Chopinova 1529/10, Praha 2 – Vinohrady
  • Cena: 1800 Kč (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka:   Hanka Luhanová

V případě zájmu prosím vyplňte  přihlášku.