Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 08/2020

Na tomto semináři vás seznámíme s možností využití dětské jógy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jako je porucha pozornosti, hyperaktivita, porucha autistického spektra či tělesné postižení. Cílem je nabídnout vám pestrou škálu průpravných cvičení a ukázek využití dětské jógy u různých specifických skupin dětí jako jednoho z prostředků pozitivně ovlivňujících senzomotorický rozvoj dětí a jejich tělesnou i psychickou odolnost.

Tento seminář doporučujeme především lektorům jógy, fyzioterapeutům, pedagogům i rodičům. Předchozí zkušenosti s jógou jsou výhodou. 

Program semináře  :

  • Specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Jógové rozcvičky pro děti se SVP
  • Význam dechových a relaxačních cvičení pro děti se SVP
  • Ukázková lekce a její rozbor 

Česká asociace dětské jógy, o.p.s. je akreditovanou institucí k provádění vzdělávacích programů (Č.j.: MSMT- 42396/2013–1) a tento seminář je akreditovaný MŠMT. Osvědčení z tohoto semináře neopravňuje k získání živnostenského oprávnění, pokud absolvent nemá k vedení lekcí jógy potřebné vzdělání – více informací najdete v sekci Časté dotazy

  • Kdy: sobota  14. 3. 2020, 9:00 – 17:00 hodin
  • Kde:  Jóga v denním životě, Velehradská 21, Praha 3, 130 00
  • Cena: 1900 Kč  (uvedenou částku, prosíme, uhraďte po obdržení faktury)
  • Lektorka: Hanka Luhanová, Andrea Marešová

V případě zájmu prosím vyplňte   přihlášku.

Děkujeme všem za projevený zájem. Seminář je v tuto chvíli zcela naplněn. Nabízíme místo náhradníka. V případě vašeho zájmu pište prosím na info@cadj.cz.

JE NÁM TO LÍTO, ALE SEMINÁŘ JE VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI ZRUŠEN.