Tereza Nováková

 

novakova

mobil

mail tnovakova@ftvs.cuni.cz

Tereza Nováková

lektorka anatomie, fyziologie a kineziologie
 
Vzdělání a kvalifikace
 • FTVS UK – obor fyzioterapie
 • PhDr., PhD. – obor kinantropologie
 • členka České kineziologické společnosti
Praxe
 • 1998–2002 fyzioterapeut (stáž v rámci postgraduálního studia) na rehabilitaci dětské neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice
 • od roku 1999 koordinátorka paralelního studijního programu Fyzioterapie pro zahraniční studenty
 • od roku 2000 odborná asistentka na katedře fyzioterapie UK FTVS
Vyučované předměty
 • vývojová kineziologie
 • komplexní péče o děti s neurologickým postižením
 • kineziologické vztahy v rámci reflexní lokomoce dle prof. Vojty
 • praxe v klinických zařízeních
 • management ve zdravotnictví
 • diferenciální diagnostika
 • vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy
 • fyzioterapeutické postupy v klinických oborech
Výzkumné zaměření
 • vývojová kineziologie a patokineziologie
 • senzomotorická stimulace a reflexní terapie v dětském věku
 • sportovní apohybové aktivity zdravotně oslabených osob jako doplněk fyzioterapie