Šárka Brožíková

 

ok-sarka-brozikova

mobil

mailsarkalivancova@gmail.com

Šárka Brožíková

lektor pedagogiky
Vzdělání a kvalifikce
  • 2011 – současnost Institut rodinné terapie Praha, Úvodní cyklus komplexního vzdělávání v systematické rodinné tarapii
  • 2003 – 2008 Univerzita Karlova v Praze, PedF, Psychologie a speciální pedagogika
Odborné semináře
  • Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku /Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, akredit. MŠMT ČR/
  • Mensa NTC Learning I. – vstupní školení k metodě /Centrum Nadání o.s. ve spolupráci s Mensou ČR, akred. MŠMT ČR
  • Percepční a motorická oslabení pro předškolní děti a ve školní praxi /PRODYS Praha, akred. MŠMT ČR
  • Metoda instrumentálního obohacování R. Feuersteina: FIE-I a FIE-Basic (pro předškolní děti)
Zaměstnání
  • vedoucí učitelka Smartfox Preschool & Nursery, Břevnov
  • hlavní učitelka v MŠ na MŠ a ZŠ Orlík nad Vltavou
  • Švagr o.s., (integrační akce pro děti a mládež se zdravotním, mentálním a sociálním hadicapem z ústavního i rodinného prostředí)
  • lektorka cvičení rodičů s dětmi pro předškoláky ve společnosti Pohyb dětem