Pavel Hájek

 

 

  pavhaj-nahled

 

 

 

 

 

 

mobil

mailpavhaj@seznam.cz

 

 

Pavel Hájek

lektor dětské jógy
 
Vzdělání a kvalifikace
 • 2008–2012: FTVS UK obor Jógová terapie
 • 2012–2013: FF UK obor Jógová filozofie a Etika
Odborná praxe
 • Od r. 1991 vedení kurzů jógy a dětské jógy
 • Od r. 1993 lektor vzdělávání pedagogů v oblasti jógy a dětské jógy (Pedagogická centra různě po ČR)
 • Od r. 1999 certifikovaný lektor jógy Akademie cvičitelů a instruktorů České Asociace Sport pro všechny
 • Od r. 2001 certifikovaný lektor jógy a dětské jógy Unie jógy
 • 2001 lektor prezentace dětské jógy na celorepublikovém semináři UP Tělotělíčko Olomouc
 • 2005 lektor prezentace dětské jógy na mezinárodním semináři Dítě – pohyb
 • Od r. 2005 lektor dětské jógy při pobytových soustředěních v Domu jógy v Hlavici
 • Od r. 2009 lektor dětské jógy Power Yoga Akademie
 • Od r. 2009 lektor dětské jógy Českého svazu Aerobiku
Dobrovolná organizační činnost
 • 2000–2006 vedoucí Klubu jógy Unie jógy
 • 2000–2003 místopředseda výboru Unie jógy
 • od r. 2003 předseda výboru Unie jógy
Publikační činnost
 • Pravidelné články o józe ve čtvrtletníku Vochovák
 • Pravidelné články o dětské józe v časopisu Informatorium
 • Publikování statí o dětské józe v časopisu Pohyb je život
 • Pravidelné publikování o dětské józe v novinách Get In Balance
 • Pravidelné publikování o dětské józe v časopisu Jóga dnes
 • Publikování o józe a dětské józe ve Zpravodaji Unie jógy
 • Autor publikace Pohádková jóga
 • Autor publikace Hravá jóga
 • Autor publikace Jóga prstů nejen pro děti
 • Autor publikace Dechová cvičení pro děti podle jógy
 • Autor publikace Balanční jógová cvičení pro děti (právě recenzováno)
 Rozpis lekcí

Vochov – budova OÚ a MŠ

Pondělí 19:00 – 20:00 jógová filozofie a vnitřní praxe

20:00 – 21:00 jógová terapie a harmonizační praxe