Jan Jakub Zlámaný

 

 

mobil

mail

Jan Jakub Zlámaný

lektor psychologie
 
Vzdělání a kvalifikace
 • UK Praha Fakulta sociálních věd obor sociologie a masové komunikace
 • FF UK – Doktorandské studium psychologie (ukončení 2012)
 • Sebezkušenostní výcvik SUR ve skupinové terapii daseinsanalytického zaměření
 • Teoretický seminář ,,Lege-artis" postupy v komunitní a skupinové psychoterapii
 • Výcvik v aktivní imaginaci C.G. Junka
 • Absolvent výcviku v integrované supervizi – získání kvalifikace supervizor
 • Výcviková individuální psychoterapie daseinsanalyticého směru
Odborná praxe
 • psychoterapeut v rámci ambulantního programu pro závislé
 • PL Bohnice – vedení terapeutické skupiny
 • CNP Drop in o.p.s.  – Psychoterapeut v rámci doléčovacích programů
 • vedoucí výcvikové psychoterapeutické komunity studentů v rámci Pražské vysoké školy psychosociálních studií
 • Odborný asistent PVŠPS, přednášková činnost: Komunitní a skupinová psychoterapie, Lege artis postupy ve skupinové psychoterapii, Autoregulační postupy, Daseinsanalýza v individuální poradenské a psychoterapeutické praxi, Psychsomatika
 • Individuální poradenská psychoterapie
 • Výcvikový lektor
 • Supervizor