Časté dotazy

1. Jaký je rozdíl mezi rekvalifikačními kurzy Instruktor jógy a Cvičitel jógy II. třídy?

Jedná se o totožný kurz. Dle požadavků akreditační komise MŠMT byl kurz Cvičitel jógy II. třídy od září 2015 přejmenován na Instruktor jógy. Tento kurz opravňuje úspěšné absolventy požádat o živnostenské oprávnění na vedení lekcí jógy (pro dospělé).

2. Kdy budete otevírat další rekvalifikační kurz Instruktor jógy?

V současné době kurz Instruktor jógy nenabízíme, rozhodli jsme se zaměřit více na kratší metodické semináře zabývající se hlavně cvičením jógy s dětmi. Aktuální nabídku seminářů najdete zde

3. Jaké jsou rozdíly mezi kurzem Instruktor jógy a semináři Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky / školáky, popř. Jógové hry pro děti předškolního / mladšího školního věku?

Všechny tyto kurzy/semináře jsou akreditované MŠMT. Rozdíl je v obsahu a hodinové dotaci:

Instruktor jógy

Hodinová dotace:  minimálně 150 vyučovacích hodin (u ČADJ byl 200 hodin)
Obsah: Rekvalifikační kurz, jehož cílem bylo seznámit studenty nejen s teorií a praxí cvičení jógy pro dospělé, ale i specifiky cvičení s dětmi. Dětská jóga byla v podobném časovém rozsahu jako u Metodiky cvičení dětské jógy. Tento kurz v současné době nenabízíme. Je možné, že se k němu vrátíme v dalších letech.

Na semináři se podílela řada lektorrů z různých oblastí (jóga, psychologie, pedagogika, právo atd.)

Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky

Hodinová dotace: 36 vyučovacích hodin
Cena:
7.500 Kč
Obsah: Seminář je zaměřen na teorii a praxi jógy s dětmi předškolního věku (3–6 let) a cvičení rodičů a dětí.

Lektorky:  Hanka Luhanová, MUDr. Aneta S. Králová / Mgr. Karlína Ptáková

Na tomto semináři se dozvíte o specifikách cvičení jógy s předškoláky a jak prvky jógy využít v běžných pohybových aktivitách dětí, dotkneme se tématu rozdílu cvičení bez rodičů a s rodiči, naučíme vás metodicky sestavovat lekce jógy, nahlížet na pohyb z pohledu vývojové kineziologie, prozradíme vám naše "tipy a triky" tak, aby vás cvičení jógy s dětmi bavilo a zároveň bylo prospěšné. Nechybí ukázky jógových her, sestav vhodných pro předškoláky, dechových cvičení a nácviku relaxace. Součástí semináře je ukázka jógové lekce s dětmi.

Podmínkou úspěšného absolvování semináře je 80% docházka a vypracování písemné práce (ukázková lekce jógy).

Metodika cvičení dětské jógy se školáky

Hodinová dotace:  36 vyučovacích hodin
Cena:
 7.500 Kč 
Obsah:  Seminář je zaměřen na teorii a praxi jógy s dětmi mladšího a staršího školního věku (7 –15 let).

Lektorky:  Hanka Luhanová, Mgr. Marja Volemanová

Na tomto semináři se dozvíte o specifikách cvičení jógy se školáky a teenagery, jak prvky jógy využít v běžných pohybových aktivitách dětí, dotkneme se tématu specifik cvičení s teenagery, naučíme vás metodicky sestavovat lekce jógy, nahlížet na pohyb z pohledu neuro-vývojové stimulace, prozradíme vám naše "tipy a triky" tak, aby vás cvičení jógy s dětmi bavilo a zároveň bylo prospěšné. Nechybí ukázky jógových her, sestav vhodných pro školáky i teenagery, možnosti cvičení jógy ve školních lavicích, dechová cvičení, relaxace a rozvoj všímavosti. Součástí semináře je ukázka jógové lekce s dětmi.

Podmínkou úspěšného absolvování semináře je 80% docházka a vypracování písemné práce (ukázková lekce jógy).

 

Jógové hry pro děti předškolního / mladšího školního věku

Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin
Cena: 1.800 Kč
Obsah: Praktické nápady na jógové rozcvičky a hry pro děti předškolního věku (3–6 let) / mladšího školního věku (6–11 let), využití jógových her a dechových a relaxačních cvičení pro děti, cvičení ve dvojicích a skupinách. Tento seminář není zaměřen na teorii (jak sestavit lekci, jak správně provádět cviky atd.) 

Lektorky:  Tereza Sitárová / Karolina Marešová

4. Jak mohu získat živnostenské oprávnění?

Vedení hodin jógy spadá do takzvaných vázaných živností, to znamená, že pro získání živnostenského oprávnění je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci, resp. rekvalifikaci na danou činnost. Tedy osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu akreditovaného ministerstvem školství (MŠMT), v případě České asociace dětské jógy to byl seminář Instruktor jógy. Tento kurz v současné době nenabízíme. Je možné, že se k němu vrátíme v dalších letech. Pro více informací ohledně živnostenského oprávnění kontaktujte váš místně příslušný živnostenský úřad.

5. Mohu po absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy získat živnostenské oprávnění?

Absolvování semináře Metodika cvičení dětské jógy s časovou dotací 36 hodin vás neopravňuje k samostatnému vedení hodin dětské jógy, pokud nemáte k tomu potřebné vzdělání (viz otázka č. 4). Jestliže máte pedagogické, fyzioterapeutické či jiné odborné vzdělání, můžete po absolvování semináře používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi.

6. Jsem na úřadu práce. Mohu si zažádat o proplacení kurzu Instruktor jógy v rámci zvolené rekvalifikace?

Ano, tento kurz je možné absolvovat v rámci zvolené rekvalifikace. Více informací dostanete na vašem místně příslušném úřadu práce.

7. Chtěl/a bych se přihlásit na kurzy Instruktor jógy a semináře Metodika cvičení dětské jógy a Jógové hry pro děti předškolního věku. V jakém pořadí je lepší kurz a semináře absolvovat?

Pokud je pro vás prioritou získání živnostenského oprávnění, pak vám jako první doporučíme kurz Instruktor jógy, po jehož úspěšném absolvování si můžete o živnostenské oprávnění zažádat. Tento kurz ale v současné době nenabízíme. Je možné, že se k němu vrátíme v dalších letech.

Jestliže chcete používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi, pak vám jako první seminář doporučíme Metodiku cvičení dětské jógy.

Kdybyste se chtěli nejprve seznámit s naším přístupem k cvičení jógy s dětmi a pak se teprve rozhodnout, zda absolvovat další semináře, můžete navštívit jednodenní Jógové hry dle své preference – pro děti předškolního nebo mladšího školního věku. Tento seminář je čistě praktický, slouží především našim absolventům Metodiky cvičení dětské jógy pro doplnění praktických her do jejich praxe s dětmi.

8. Jaké další semináře nabízíte? Kde hledat inspiraci pro cvičení jógy s dětmi?

Další inspiraci pro cvičení dětské jógy můžete nalézt v seminářích: 

  • Jógová terapie pro děti (lektorka Iveta Hanušová)
  • Jógová dobrodružství (lektorka Iveta Hanušová)
  • Kouzlo příběhu v dětské józe (lektorka Tereza Sitárová)
  • Jóga s teenagery (lektorka Iveta Hanušová)
  • Relaxační techniky pro děti (lektorka Hana Luhanová)

Každý rok v září pořádáme celodenní Setkání cvičitelů ČADJ, na které zveme zajímavé hosty (formou 2 hodinových workshopů).

Můžete sledovat stránky  www.jogasdetmi.czwww.facebook.com/jogasdetmi.cz, popř. se stát součástí facebookové skupiny Inspirace pro jógu s dětmi.

 

9.  Dostanu po ukončení kurzu či semináře certifikát?  Je certifikát mezinárodně uznávaný?

Ano, po úspěšném ukončení semináře či kurzu obdržíte certifikát. Certifikáty z akreditovaných kurzů jsou uznávány pouze na území ČR. Více informací o procesu uznání certifikátu na Slovensku zde.

10. Je možné uspořádat seminář v našem městě / jógovém studiu / škole / školce?

Ano, jezdíme za vámi velmi rádi. Z důvodů velké vytíženosti lektorů je však potřeba plánovat semináře s větším časovým předstihem (cca půl roku). Je také počítat s náklady na pronájem prostor, cestu, popř. nocleh lektora. Minimální počet účastníku bývá 12, maximální 20 osob. Máte-li zájem o seminář, který není akreditován MŠMT, náplň, místo i časovou dotaci semináře můžeme přizpůsobit vašim potřebám. Pokud byste měli zájem o akreditované semináře Jóga v MŠ, Jógové hry pro předškoláky či školáky, pak je potřeba dodržet časovou i obsahovou dotaci semináře. O více informací a kalkulaci si můžete napsat na info@cadj.cz.

11. Pořádáte víkendové akce nebo setkání cvičitelů, kde mohu sdílet své zkušenosti a poznatky?

Každý rok v září pořádáme pro účastníky našich kurzů celodenní Setkání cvičitelů, na kterém je pro ně připraven inspirativní program pro jejich praxi s dětmi formou několika workshopů. Dáváme zde také prostor ke sdílení svých zkušeností či dotazů. Občas pořádáme pro naše lektory i víkendové vzdělávací akce. Pro více informací sledujte naše stránky www.cadj.cz.

12. Je možné získat slevu na seminář či kurz?

Všichni absolventi našich seminářů, kteří u nás mají aktivní profil cvičitele, mohou požádat o slevu 20 % na naše kurzy a setkání cvičitelů. Zároveň také získávají možnost nákupu zboží Lali jógy za velkoobchodní ceny. 

13. Za jakých podmínek si mohu vytvořit profil cvičitele na stránkách ČADJ?

Cvičitelem s profilem na www.cadj.cz se může stát každý absolvent rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy (dříve Cvičitel jógy II. třídy) nebo semináře Metodika cvičení dětské jógy s předškoláky nebo se školáky, pokud má pedagogické či tělovýchovné vzdělání a/nebo živnostenské oprávnění na cvičení jógy. Profily aktualizujeme 1× ročně.  

Abychom neztratili kontakt s našimi absolventy a udrželi kvalitu jejich vzdělání, podmínkou uveřejnění profilu na www.cadj.cz je každý následující rok navštívit alespoň jeden seminář ČADJ nebo se zúčastnit pravidelného Setkání cvičitelů (září/říjen).

Cvičitel s profilem na stránkách ČADJ má možnost žádat o 20% slevu na semináře pořádané Českou asociací dětské jógy a možnost nákupu zboží Lali jógy za velkoobchodní ceny. 

14. Mohu použít logo České asociace dětské jógy / Lali jógy k propagaci svých kurzů?

Pokud jste absolventem našeho kurzu nebo semináře:

  • Logo České asociace dětské jógy může být použito pouze v souvislosti s vaším vzděláním, nemůže propagovat vaše lekce, které Česká asociace dětské jógy nezastřešuje.
  • Můžete zveřejnit na webu či letáčcích, že cvičíte s pomůckami nebo metodickými materiály Lali jógy, ale nelze grafikou Lali jógy propagovat vaše lekce.
  • Pokud použijete některý z našich textů, uvádějte prosíme také zdroj s odkazy na stránky www.cadj.cz nebo www.jogasdetmi.cz.

V jiných případech loga České asociace dětské jógy ani Lali jógy nelze bez souhlasu používat. Prosíme, respektujte tato pravidla a případné dotazy posílejte Hance Luhanové na hanka@luhan.cz.

 

15. Mohu použít texty, fotografie a ilustrace z vašich webových stránek či skript?

Veškeré tištěné materiály, skripta, ilustrace, fotografie a texty na webových stránkách jsou předmětem autorského práva, proto s nimi nelze volně nakládat a kopírovat je.

Pokud chcete použít části textů z www.jogasdetmi.cz nebo www.cadj.cz, popř. ze tištěných materiálů ze seminářů, označte je jako citaci a uveďte prosím vždy: „Zdroj: www.jogasdetmi.cz“ nebo „Zdroj: www.cadj.cz“, popř. konkrétního autora textu.

Ilustrace a fotografie Lali jógy nebo České asociace dětské jógy podléhají autorskému právu a nelze je volně používat. Prosíme, nepoužívejte je ve svých propagačních materiálech a nekopírujte je pro jiné než osobní účely.

16. Pokud se přihlásím na váš seminář, do kdy má být zaplacen? 

Jakmile obdržíme vaši závaznou přihlášku, pošleme vám elektronicky fakturu se splatností 14 dní. Prosíme, při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol.

Ve výjimečných případech umožňujeme rozdělit celkovou částku do několika splátek. V tomto případě musí být seminář / kurz zaplacen nejpozději čtrnáct dnů před jeho zahájením.