Víte, co je dětská jóga?

08.08.2012 12:22:00 | Hanka Luhanová

Cvičíte jógu? Pokud ano, jen těžko si asi dovedete představit, jak může tak pomalý a na soustředění náročný pohyb bavit děti. Nenechte se ale zmást, jóga je pro ně totiž v podstatě velmi přirozená.

20120723-cadj0185 Stačí si všimnout, kolik pozic dělají, aniž by tušily, že se jedná o jógu. V pozici dítěte odpočívají, spát je najdete v tzv. tygří relaxaci, často nevědomky cvičí polohu pejska a na čtyřech jsou kočičkami. Jakmile miminko začne zvedat hlavičku, máme tu pozici kobry. Při cvičení jógy s dětmi tak stačí respektovat dětskou přirozenost a začít si s nimi a jógou hrát.

Právě dětské přirozené hravosti se v hodinách jógy využívá především. Jednotlivé cviky se dají ukrýt do pohádek nebo básniček, prostor se dává běhání i skotačení. Pravidelným cvičením se děti zábavnou formou postupně naučí vnímat a ovládat své tělo, stejně jako svoji psychiku. Hodiny jógy navíc dětem pomohou lépe navazovat vzájemné vztahy a čelit stresovým situacím.

Jóga s dětmi však má svá pravidla. Hodinu by měl vést zkušený lektor. Nestačí být „pouze“ cvičitelem jógy pro dospělé, protože dětská jóga má mnohá specifika a je podstatně odlišná od té „dospělácké“. Nejen celkovou skladbou hodiny, volením cviků a dynamikou lekce, ale i atmosférou při cvičení. Dětská jóga musí být v první řadě zábavná a hravá. Měla by podporovat a využívat dětskou energii a kreativitu. Pokud děti nebude cvičení bavit a budou do něho nucené, těžko jim bude jóga dlouhodobě prospěšná.

Motivace dětí by měla být přiměřená jejich věku. Například u předškoláků pomáhají básničky, písničky, vyprávění příběhů či vizuální podněty (obrázky, plyšové hračky atd.). Tyto děti ještě neudrží příliš dlouho pozornost, proto je vhodné jednotlivé aktivity poměrně rychle měnit. A také střídat dynamičtější cvičení s cviky nebo hrami relaxačními. Naopak školní děti už udrží pozornost lépe. Proto je můžeme hravou formou učit správnému provedení jednotlivých jógových cviků (takzvaných ásán), ale sočástí těchto hodin jsou i hry. Na závěr každé hodiny patří vždy relaxace.

Jednou z hlavních zásad i pozitiv cvičení jógy je pak vytvoření nesoutěžního prostředí.

Věkové kategorie

  • Stále populárnější jsou hodiny jógy s miminky, tzv. baby jóga, kde ale cvičí a relaxují spíše maminky, což je pro ně v období po porodu velmi důležité. V hodinách se naučí baby masáže a jednoduché a bezpečné cviky, které mohou s dětmi cvičit. Baby jóga podporuje láskyplný vztah a důvěru mezi maminkou a miminkem.
  • Děti, které už začínají chodit, mohou navštěvovat lekce jógy pro rodiče s dětmi. V těchto hodinách jsou děti ke cvičení motivované především zpíváním písniček a říkáním básniček.
  • Věk 3–6 let je ideální pro samostatné cvičení ve skupince ostatních dětí. Například ve školce nebo v rámci kroužku jógy. Tyto děti už jsou schopné lépe udržet pozornost a uvědomovat si své tělo i pocity. Jóga jim v tom může být velmi nápomocná.
  • Děti školního věku už mohou cvičit delší a náročnější jógové sestavy, ale i u nich je vhodné udržovat cvičení ve formě hry.

Proč cvičit jógu s dětmi

20120723-cadj0189 Cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy a ladnějších pohybů. Navíc jim jóga pomůže se daleko lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo a snadněji zvládat stresové situace. Cvičení má dokonce vliv i na lepší spánek. Kromě toho jóga rozvíjí fantazii a představivost, učí úctě k sobě a okolí, pozitivně formuje charakterové vlastnosti, rozvíjí poznávací procesy a pomáhá rozšiřovat slovní zásobu a trénovat paměť.

Dobře vedené hodiny jógy u dětí zábavnou formou rozvíjejí důležité dovednosti v nesoutěživém prostředí, a tak jsou výborným doplňkem k ostatním soutěžním sportům.

 

 

Jak s dětmi cvičit

Pokud vezmete jógu jako hru a nebudete dělat žádné extrémní cviky, určitě můžete s dětmi cvičit sami doma. Pár základních pozic doprovázených básničkami najdete v knížce Lali cvičí jógu. Ke hrám je možné použít Jógové karty, na kterých je každý cvik podrobně popsán včetně účinků. Pokud ale jógu sami necvičíte a neznáte specifika cvičení s dětmi, svěřte své potomky raději zkušenému cvičiteli.