Proč jsme založily asociaci

08.08.2012 09:29:00 | Hanka Luhanová

Z velkého nadšení jsem začala před pár lety nejprve sama, ale zakrátko i s Olinou pořádat semináře pro cvičitele dětské jógy. Byl o ně k našemu překvapení již od začátku velký zájem. Zároveň jsme měly díky našim kurzům možnost potkat řadu příznivců, kteří nás motivovali k založení asociace.

20120724-cadj-vysehrad0092 V Čechách je několik organizací a báječných lidí, kteří se dětskou jógou zabývají už dlouhá léta, ale doposud neexistovala žádná zastřešující instituce, která by nejen zajistila šíření myšlenky dětské jógy, ale také umožnila inspirativní setkání jejích učitelů. Proto jsme se rozhodly založit obecně prospěšnou společnost Česká asociace dětské jógy. Naším cílem je především přiblížit jógu široké veřejnosti, vzdělávat cvičitele, spolupracovat s pestrou škálou odborníků z různých oblastí, sdružovat učitele dětské jógy
a vytvářet informační síť pro odbornou i laickou veřejnost.

Konkrétně bychom do našeho projektu velmi rády zapojily lidi, kteří se dětské józe věnují dlouhou dobu a jsou velkou inspirací nejen pro nás, ale i pro všechny, kteří mají o cvičení jógy s dětmi zájem. Zároveň již v této době spolupracujeme s odborníky, např. fyzioterapeuty a psychology. A rády bychom spolupráci neustále rozšiřovaly o další znalce této problematiky.

Protože věříme v prospěšnost dětské jógy, uvítáme spolupráci se všemi lidmi, kteří pracují s dětmi. Jsou to nejen pedagogové nebo vychovatelé, ale také například trenéři sportovních oddílů, metodici atd.

Dětskou jógu vnímáme jako zábavu, jak pro děti, tak i cvičitele. Vycházíme z konceptu Rainbow Kids Yogy, kde jsou hravost a zábava na prvním místě.

Na naše semináře chodí široké spektrum zájemců: maminky na mateřské, paní učitelky ze škol a školek, lektorky dospělácké jógy, fyzioterapeuti či psychologové. A to nás moc baví a posunuje dál.

Máte jakékoliv nápady na fungování naší asociace? Prosím pište nám na info@cadj.cz.