Jak získat oprávnění na vedení hodin jógy

Víte, jak můžete získat živnostenské oprávnění jako cvičitel(ka) jógy? A jaký je rozdíl mezi akreditovaným a neakreditovaným seminářem? V tomto článku se vám to pokusíme objasnit.

authorized-stamp-cadj ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Vedení hodin jógy spadá do takzvaných vázaných živností, to znamená, že pro získání živnostenského oprávnění je nutné doložit osvědčení o získané kvalifikaci, resp. rekvalifikaci na danou činnost. Tedy osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího programu akreditovaného ministerstvem školství (MŠMT), v případě České asociace dětské jógy je to seminář Instruktor jógy se zaměřením na dětskou a rodinnou jógu.

Své živnostenské oprávnění můžete také doplnit o tzv. volnou živnost, například provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, velkoobchod a maloobchod atd. Svůj rejstřík oborů a činností můžete dále rozšiřovat na základě svého dalšího vzdělávání.

Postup při ohlášení živnosti najdete zde.

(Odbornou způsobilostí se myslí doložení osvědčení o získání rekvalifikace pro danou činnost.)

AKREDITOVANÝ VS. NEAKREDITOVANÝ SEMINÁŘ

V naší nabídce se můžete setkat se semináři s různou hodinovou dotací, které jsou akreditované MŠMT i neakreditované – u kažého semináře tuto informaci naleznete v jeho popisu. Pokud nemáte příslušné vzdělání na vedení lekcí jógy (podrobnosti vám sdělí Živnostenský úřad v místě vašeho bydliště), živnostenské oprávnění můžete získat po úspěšném absolvování 150hodinového rekvalifikačního kurzu Instruktor jógy.

Ostatní semináře a kurzy pořádané Českou asociací dětské jógy – ať už jsou nebo nejsou akreditované MŠMT – vás neopravňují k samostatnému vedení hodin dětské jógy, pokud nemáte k tomu potřebné vzdělání. Jestliže máte pedagogické, či jiné odborné vzdělání, můžete po absolvování našich seminářů používat prvky jógy jako doplněk ke své profesi.

JAK SE STÁT CVIČITELEM DOPORUČOVANÝM ČESKOU ASOCIACÍ DĚTSKÉ JÓGY?

Cvičitelem s profilem na www.cadj.cz se může stát každý absolvent rekvalifikačního kurzu Cvičitel jógy II. třídy nebo semináře Metodika cvičení dětské jógy, pokud má pedagogické či tělovýchovné vzdělání a/nebo živnostenské oprávnění na cvičení jógy.

Podmínkou uveřejnění profilu na www.cadj.cz je každý následující rok navštívit alespoň jeden seminář pořádaný ČADJ a/nebo se zúčastnit pravidelného Setkání cvičitelů (září/říjen).

VÝHODY CVIČITELŮ ČADJ

Naším cílem je vytvořit na www.cadj.cz přehledný seznam vás cvičitelů, kteří se věnují práci s dětmi a zařadili jste do své praxe jógové hodiny pro děti nebo prvků jógy využíváte. A zároveň máte chuť se dále vzdělávat a sdílet vaše cenné zkušenosti z praxe. Proto vás chceme motivovat a poskytnout vám:

  • Profil na www.cadj.cz k propagaci vašich lekcí. Váš profil uveřejníme zdarma.
  • Sleva 20 % na kurzy, semináře a setkání pořádané ČADJ
  • Sleva 20 % na produkty Lali jógy (Sleva je poskytována z maloobchodních cen na www.lalijoga.cz)

O formulář k vytvoření profilu a více informací si můžete napsat na info@cadj.cz.